„Case study“ Kuidas suurendasime firma kodulehe tellimuste arvu 88% ja käivet 102,54%

Projektist:

Klient tegeleb toodete rentimisega Eestis. Kuna ettevõtte poolt renditavate toodete valik on väga suur (peomööblist murutraktorini), siis on konkurents suhteliselt kõrge – võisteldakse sisuliselt kõigiga, kes tegelevad toodete rentimisega.

Lõpptulemusena saavutasime uue veebilehe kaudu 88%-lise kodulehe tellimuste arvu tõusu ning paljud tooted on nüüdseks Google esilehel TOP3 seas. Samuti suurenes tänu sihitud külastuse arvu tõusule toodete rendist tulev käive 102,54%. Püstitasime ka Google Adwords reklaamkampaaniad.

1. Probleemsed kohad vanal lehel

Vana veebileht ei olnud mobiilisõbralik, tal puudus Google’i optimeerimine ning üldine kasutajamugavus oli lehel väga nõrk. Lehel olid kõik tooted lisatud ühtse nimekirjana, mis põhimõtteliselt tähendas lihtsalt pikka loetelu renditavatest toodetest, ilma illustreerivate piltideta.

2. Väljakutsed

Peamine väljakutse oli tuua koduleht välja nii pikkade kui ka lühikeste märksõnadega Google otsingutulemuste esilehel ning seeläbi saavutada uue lehega suurem tellimuste arv. Teine väljakutse oli teha uus koduleht külastajale arusaadavaks ning kasutajasõbralikuks – nii elementide paiknevuse kui ka erinevate nutiseadmete põhimõtetel.

3. Lahendus

Analüüsisime sarnase valdkonna konkurentide veebilehti tuues välja nende veebilehtede tugevused ja nõrkused ning positsioonid Google otsingus. Sellest infost lähtuvalt koostasime plaani, milline peaks uus veebileht välja nägema ning alustasime disainikavandite valmistamisega. Uue lehe tooted pidid sisaldama ka toote sisulehte, suurendades sellega iga toote leitavust Google’s pikkade märksõnade (Long Tail Keywords) mõistes. Samuti lisasime lehele Google Adwords reklaamid, mis võimendavad omakorda tellimuste arvu sihitud otsingutes.

 4. Tulemus

Veebilehe valmistamise protsessi lõppedes oli juba järgmisel kuul märgata tõusu. Pärast 6 kuud on tulemused järgnevad:

  • Google orgaaniliste otsingute kaudu tulev külastajate arv suurenes 54,22%
  • Google Adwords toetavad reklaamkampaaniad toovad juurde külastajaid 32,21%
  • Käive suurenes: 102,54%
  • Kasum suurenes: 92,50%

Case study detailid – kuidas me seda kõike tegime

Firma ise oli juba tegutsenud üle 20 aasta, kuid viimase aasta jooksul tuldi turule veel ühe uue teenusega, milleks oli toodete rent.

Lehele oli üles lisatud suur hulk renditavaid tooteid, kuid soovitud tulu sellest ei tekkinud. Sellega seoses pöörduti meie poole, et uurida, kas saame midagi ette võtta.

Esimesel kohtumisel kaardistasime probleemid ning vajadused, mille tulemusel jõudsime järeldusele, et leht, mille abil soovitud tulemusi loodeti saada, on oma aja ära elanud. Kõige parem moodus soovitud tulemusteni jõuda, oli luua kaasaegne koduleht, mis vastaks külastaja ootustele, juhiks nad lehel õigesse kohta ning annaks täpse ülevaate mida renditav toode sisaldab, mis on toote hind ning kuidas rentija selle kätte saab. Kuna ka lehe halduspaneel oli iganenud, võtsime kasutusele uue platvormi, milleks sai WordPress. Toodete lisamine muutus nende jaoks 10 korda lihtsamaks.

Analüüs

Teostasime konkurentide analüüsi. Konkurentide analüüs on otstarbekas, et saada teada, mis turul toimub. Selle tegemisel saab aimu, mis lahendusi oleks mõistlik kasutada ning mida mitte. Teostasime Google TOP10 analüüsi sarnaste firmade põhjal, tuues välja nende lehekülgede tugevad ning nõrgad kohad. Analüüsi tulemusel jõudsime lahendusele, et esitatud eelarve piires on kõige mõistlikum arendada lehele nii-öelda päringukorvi-süsteem.

Strateegia

Kuna väljakutseks oli suurendada tellimuste arvu ja kasutajamugavust, siis sai plaaniks luua e-poe stiilis veebileht. Esmalt koondasime tooted sobivatesse kategooriatesse, et külastajal oleks võimalikult lihtne tooteid leida. Samuti lisasime lehele otsingusüsteemi, mis juba trükkides pakub sarnase nimega otsitavaid tooteid.

Otsustasime, et hea oleks püüda ka pikkade märksõnadega otsivaid külastajaid, kes otsivad näiteks toodet „akutrelli rent“ või „Bosch akutrelli rent“. Seoses sellega tegime süsteemi selliseks, et iga toode oleks nähtaval nii kategoorias kui ka eraldi lehena. Selle tulemusel saime iga märksõna lisada H1 tagi sisse, mis annab Google’le märku, et tegemist on lehe pealkirjaga. Igat lehte sai lisaks omakorda optimeerida erinevate teemakohaste märksõnadega.

Samuti lisasime iga toote sisulehe juurde sarnased tooted (sidustooted). Näiteks kui ettevõte pakkus tooteks tavalist juhtmega trelli, siis juurde pakkusime ka pikendusjuhet või kaitsvat kostüümi jne, mis suurendas juurdemüüki.

Eelpool sai nimetatud, et arendasime lehele päringukorvi. Päringukorv tähendab sisuliselt süsteemi, kus külastaja saab valida välja omale sobivad tooted, lisada need korvi ning teha päringu. Seejärel saab lehe administraator kirja päringu kohta ning saab vaadata, kas toode on soovitud kuupäevaks saadaval ja anda sellest päringu tegijale teada.

Tulemus

Uus koduleht on nüüdseks üleval olnud 6 kuud ning kasv on märkimisväärne. Kliendi sõnul on kasvanud ka korduvad tellimused.

Peamised orgaanilised otsingud tulevad põhimärksõnadest, kuid arvestataval kohal on ka pikad märksõnad. Pikkade märksõnadega otsivad kliendid teostavad renditellimuse koheselt 72%.

Pildil on näidatud eelmine aasta(oranž) vs see aasta(sinine) külastused.

GA